พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                        รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และนักศึกษาเก่า ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่