กิจกรรม "Vet Camp Series for Kids"

27 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน และคุณภาพห้องปฏิบัติการ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ต้อนรับน้อง ๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ที่เข้าร่วมในกิจกรรม "Vet Camp Series for Kids" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ F103
แกลลอรี่