โครงการ The BCG Initiatives @CMU Mae Hia เตรียมความพร้อมจัดเวิร์กชอปขึ้นรูปข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนงานวิจัย

3 สิงหาคม 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 30 คน ที่เข้าร่วม “กิจกรรม BCG Proposal Workshop and Consult ขึ้นรูปข้อเสนอโครงการและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ” ภายใต้โครงการ The BCG Initiatives @CMU Mae Hia ทั้งนี้ได้ชี้แจงสัญญาให้ทุนอุดหนุนวิจัย (Seeding Fund) ของโครงการดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย CMU BCG Maehia platform ให้เกิดบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเกิดงานวิจัยที่มุ่งเป้าและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จากนั้นร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Research to Market การสร้างงานวิจัยออกสู่ตลาด” โดยคุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้ก่อตั้งธุรกิจ Veget Deli ผักออร์แกนิก เดลิเวอรี่ เพื่อจุดประกายการนำงานวิจัยไปประยุกต์ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ 


ในการนี้ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการฯ นำเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญร่วมให้คำแนะนำปรึกษาในกิจกรรม BCG Proposal Workshop & Consult ซึ่งจะได้รับคำแนะนำแบบ One on One Consult Project Idea / Proposal เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จากการใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัยจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่การศึกษาแม่เหียะ พร้อมทั้งสร้างผลงานวิจัยและต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ BCG Model ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
แกลลอรี่