กิจกรรมวันประชุมออนไลน์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

14 มิถุนายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-16:00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รหัส 65 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ facebook live โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้กับท่านผู้ปกครอง

นอกจากนี้ยังได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร. สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มาร่วมพูดคุยตอบคำถามกับท่านผู้ปกครอง ในข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของน้องใหม่ รหัส 65 ในรั้วคณะอุตสาหกรรมเกษตร

และกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้คือ ท่านผู้ปกครองได้พบปะกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล และตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ที่สงสัยและเป็นกังวล เพื่อให้ท่านผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าทุกสาขาวิชาฯ มีความพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของทุกท่านจนจบการศึกษาต่อไป
แกลลอรี่