ร่วมจัดกิจกรรม CMU Open House Online 2021

16 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมเป็นวิทยากรแนะนำคณะฯ และหลักสูตรของคณะฯ ในกิจกรรม CMU Open House Online 2021 ถามมาตอบไป เลือกคณะที่ใช่ กับกลุ่มสาขาวิทย์ขเทคโนฯ ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Webinar และ Facebook Live ณ เวทีกลาง ITSC สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกลลอรี่