ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ รักษาการรองคณบดี ให้การต้อนรับ คุณนิรันดร์ แสงสุขเอี่ยม และคุณกิตติวุฒิ แสงสุขเอี่ยม คณะผู้บริหาร บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด ในการนี้ ได้หารือในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ

28 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำโดย ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ รักษาการรองคณบดี ให้การต้อนรับ คุณนิรันดร์ แสงสุขเอี่ยม และคุณกิตติวุฒิ แสงสุขเอี่ยม คณะผู้บริหาร บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด ในการนี้ ได้หารือในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างแนวทางและการพัฒนางานด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ต่อไปในอนาคต
แกลลอรี่