อาจารย์ วิศวฯ เหมืองแร่ฯ หัวหน้ากลุ่ม CCS Frontier Research ได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 สานโครงการปรับปรุงการแทนที่ของไหลสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

15 มีนาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม และหัวหน้ากลุ่มวิจัย CCS Frontier Research คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 ภายใต้โครงการ ปรับปรุงการแทนที่ของไหลสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์: การควบคุมของเคมีของไหลพิธีมอบรางวัล และเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 จัดโดยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation : TTSF) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และนายอาคิฮิโระ นิคคาคุ ประธานบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักวิจัยที่ได้รับทุน ขึ้นเสนอผลงานวิจัยในงานครั้งนี้ โดยทุนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่กำลังค้นคว้า หรือมีโครงการค้นคว้าวิจัยที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=32079
แกลลอรี่