มอบรางวัลกิจกรรม MEDCHIC Health Data Hackathon 2024 ภายใต้แนวคิด “MED-Data Hackathon

9 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในกิจกรรม MEDCHIC Health Data Hackathon 2024 ภายใต้แนวคิด “MED-Data Hackathon ณ ห้องประชุม The Brick X @NSP ชั้น1 อาคาร C อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
.
กิจกรรม MEDCHIC Health Data Hackathon 2024 ภายใต้แนวคิด MED-Data Hackathon เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมได้แสดงถึงศักยภาพ และความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือ MVP จากฐานข้อมูลด้านสุขภาพแบบเปิด เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ และการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถนำมาใช้ และเป็นประโยชน์ในเชิงสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
แกลลอรี่