ชวนมาล้อมวงคุยเฟื่องเรื่องธรรมชาติ ในงานเสวนาดอยสุเทพ ครั้งที่ 8 กลับสู่อ้อมกอดธรรมชาติของดอยสุเทพ

1 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        ชวนมาล้อมวงคุยเฟื่องเรื่อง "ธรรมชาติ" พบกับ วิทยากรสายธรรมชาติ มากประสบการณ์ ในงานเสวนาดอยสุเทพ ครั้งที่ 8 (The 8th Doi Suthep Symposium) "กลับสู่อ้อมกอดธรรมชาติของดอยสุเทพ Reconnecting with nature after the pandemic"

เสวนาหัวข้อ “The great outdoor learning activities - กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน” - ดร.ประทีป ปัญญาดี (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) - ดร.นที ทองศิริ (โป่งแยงเทรล) - คุณตั๋น มณีโต (ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ)

เสวนาหัวข้อ “บทบาทของเนเจอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ” - คุณแพรี่พาย อมตา จิตตะเสนีย์ (Student of Earth) - คุณคทา มหากายี (บ้านเรียนทางช้างเผือก) - คุณสมภพ ยี่จอหอ (ดอยสเตอร์)

กิจกรรม Workshop “Reconnecting with nature – ต่อชีวิตด้วยธรรมชาติ” ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว - ครูเบลล่า นลี อินทรนันท์ (สภาลมหายใจเชียงใหม่) - คุณคทา มหากายี (บ้านเรียนทางช้างเผือก)

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ https://goo.gl/maps/omFygaeTfn9HFRct6

และรับชมผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/DSNC.SciCMU

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี! จำกัดจำนวน 50 คน https://cmu.to/8thDoiSuthepSymposium

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมที่เชื่อมต่อใกล้ชิดกับธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมทำกิจกรรม Workshop "ต่อชีวิตด้วยธรรมชาติ" ด้วยการสัมผัสและซึมซับความรู้สึกจากธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติในการฟื้นฟูชีวิตและเยียวยาจิตใจ

แกลลอรี่