คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

28 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมสำคัญนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ในปีนี้มีผู้อาวุโส ซึ่งประกอบด้วย อดีตผู้บริหาร ผู้เกษียณ และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกส่วนงาน ให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเรียบง่าย บุคลากรและนักศึกษาได้พร้อมใจกันตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงามเข้าสระเกล้าดำหัวและขอพรจากผู้อาวุโสโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสเดียวกันนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่สวยงาม และเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาว มช. ด้วย
แกลลอรี่