เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม Online เรื่อง ความต้องการในการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมาย

16 มีนาคม 2564

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มช. เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม Online เรื่อง "ความต้องการในหารอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมาย" เพื่อนำผลจากการสอบถามไปพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่สนใจต่อไป

ตอบแบบสอบถามคลิก https://cmu.to/tsurvey1
สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2564

100 ท่านที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน รับเลยสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา 1 ชิ้น

สอบถามเพิ่มเติมโทร.053-942936

แกลลอรี่