คณะทันตแพทยศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

20 พฤษภาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศคณะฯ เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) สังกัดงานบริการการศึกษาฯ (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ S4120001
อัตราจ้างเดือนละ 20,250 บาท
ส่งใบสมัครได้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

Download เอกสารและใบสมัคร


ข้อมูลโดย : https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/index.php?r=site/viewnews&id=1265