วิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. จัดแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ NSC 2023 เวทีประลองฝีมือเขียนโปรแกรม ระดับภาคเหนือ

24 มีนาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 25: The 25th National Software Contest: NSC 2023 การแข่งขันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากภาควิชาฯ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ให้เป็นศูนย์ประสานงานโครงการแข่งขันฯ พร้อมจัดงานระดับภาคเหนือ เพื่อเป็นเวทีแก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาผู้สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานของตนประลองทักษะกับผู้เข้าร่วม จากสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายข้างต้นได้มีความคิดริเริ่มเขียนโปรแกรมอันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต ทั้งยังพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายอันนำไปประยุกต์ใช้ได้เชิงพาณิชย์และสังคม ผลักดันผู้เข้าร่วมสู่นักเขียนโปรแกรมมืออาชีพด้วยการใช้งานซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการแข่งขันฯ ภาคเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม กล่าวรายงานการจัดงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.20 น.
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=32169
แกลลอรี่