วิศวฯ มช. ร่วมกับ มช. ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมพาชมห้องปฏิบัติการกักเก็บและเก็บเกี่ยวพลังงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

14 กรกฎาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 6 ท่าน นำโดย Mr.Takaharu Serizawa FECL President and CEO, Mr.Jaroon Srivanton COO (Chief Operating Officer), Mr.Yasushi Ono BA (Business Advisor), Mr.Sudkate Prabpriree Deputy Factory Manager, Mr.Karinyapong Chuwakunanan Division Manager และ Mr.Anek Kirdsong Deputy Division Manager โดยทางบริษัทฯ ได้เข้าพบผู้บริหารมหาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาย รังสิยากูล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00- 13.15 น. ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านทุนวิจัย การรับนักศึกษาฝึกเข้าฝึกประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาดูงานระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน ณ ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ในการนี้ทางบริษัทฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกักเก็บและเก็บเกี่ยวพลังงาน ณ อาคารเครื่องกล 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เวลา 13.15 - 13.45 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการนำคณะฯ เข้าพบและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานดังกล่าว
แกลลอรี่