คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอก จำนวน 3 อัตรา

23 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอก จำนวน 3 อัตรา

1. อาจารย์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) 1 อัตรา
https://cmu.to/0xqJ8
2. อาจารย์ (สถาปัตยกรรมภายใน) 1 อัตรา
https://cmu.to/ilwVL
3. อาจารย์ (ออกแบบอุตสาหกรรม) 1 อัตรา
https://cmu.to/KtUAd

ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2566
(ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
แกลลอรี่