บ้านสีแสดร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 64 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

27 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมนุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 (ครบรอบ 64 ปี) ในโอกาสนี้ได้มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานรับมอบ ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่