มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ในนามกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมด้วย คุณธัญลักษณ์ ก๋ากาศ เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่