กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตรีผลา

29 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตรีผลา, การสร้างความเข้าใจในฉลากโภชนาการ, การคำนวณต้นทุน และระดมความคิดเห็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหม่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1-201 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่