ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ (รุ่นที่ 1)

31 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ (รุ่นที่ 1) โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์จาก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด

แกลลอรี่