มอบทุนการศึกษานักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และได้คะแนนสูงสุดในกระบวนวิชาของสาขาคลินิกสัตว์เล็ก

18 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยกิจการนักศึกษาให้การต้อนรับ สพ.ญ.จิตต์พิสุทธิ์ แก้วดวงแสง ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ และ คุณธัญญลักษณ์ โมกขะรัตน์ รองผู้จัดการ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวณัชชา ธนะขว้าง นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้คะแนนสูงสุดในกระบวนวิชาของสาขาคลินิกสัตว์เล็ก ในชั้นที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
แกลลอรี่