ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยวรรณ สมมิตร ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565

16 มกราคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวปิยวรรณ สมมิตร
นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565
ณ วันที่ 5 มกราคม 2566
แกลลอรี่