พิธีถวายพระพร และสวดมนต์อธิษฐานจิตแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

20 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ และ คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีถวายพระพร และสวดมนต์อธิษฐานจิตแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง โดยมี ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้ร่วมพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่