ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

17 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
แกลลอรี่