ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "45 Minutes with Librarian เพื่อการรู้สารสนเทศและการส่งเสริมการวิจัย"

11 เมษายน 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "45 Minutes with Librarian เพื่อการรู้สารสนเทศและการส่งเสริมการวิจัย" สมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 5394 4327-8 หรือ e-mail: pharlibcmu4328@gmail.com 

แกลลอรี่