พิธีทำบุญสืบชะตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

28 พฤศจิกายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยศิลปวัฒนธรรมและชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาที่มีมาตั้งแต่อดีตเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นการให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลพระภูมิ และลานร่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่