นักศึกษาวิทย์ มช. คว้ารางวัล Best Paper Award จากงานประชุม 3rd International Conference on Environmental Science and Applications (ICESA’22)

15 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

               นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุม 3rd International Conference on Environmental Science and Applications (ICESA’22) | October 24, 2022 - October 26, 2022 | Seoul, South Korea , VIRTUALLY จากผลงานวิจัยเรื่อง “Development of Air Filter by Porous Glass Filter Coated With Nano Titanium Dioxide" ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โครงการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด มหาชน โดยออกแบบแผ่นกรองอากาศจากแก้วพรุนเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งสามารถกำจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สามารถลดปริมาณแบคทีเรีย และกำจัดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ อีกทั้งระบบการกรองรูปแบบนี้ยังช่วยลดขยะอีกด้ว เนื่องจากแผ่นกรองมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าระบบการกรองปัจจุบัน
แกลลอรี่