ผู้บริหารคณะพยาบาลบาล มช. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Challenges of Higher Education Institutes and New Frontiers of Interdisciplinary and Innovations"

19 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารองค์กร เรื่อง "Challenges of Higher Education Institutes and New Frontiers of Interdisciplinary and Innovations" โดยมี Professor Tan Eng Chye, President of National University of Singapore เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่