นางสาวชนากานต์ วิจิตร ได้รับรางวัล นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

8 พฤษภาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชนากานต์ วิจิตร ในโอกาสได้รับรางวัลในโครงการ เชิดชูเกียรติ
นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
ด้านความเป็นนานาชาติ
แกลลอรี่