ผู้บริหารให้การต้อนรับ Ms. Anna Katharine Rusche หัวหน้าฝ่าย Scholarship Programmes Asia และ Ms. Natalie Bursinski จาก German Academic Exchange Service (DAAD) ประเทศเยอรมนี

6 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ Ms. Anna Katharine Rusche หัวหน้าฝ่าย Scholarship Programmes Asia และ Ms. Natalie Bursinski จาก German Academic Exchange Service (DAAD) ประเทศเยอรมนี ในโอกาสให้ข้อมูลการสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ DAAD พร้อมหารือแนวทางสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่