พิธีทำบุญสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ พิธีทำบุญสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
แกลลอรี่