ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนทั้งสองฝ่ายในงานด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม รวมถึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) พร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทางทะเล

15 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จัดทำ MOU ระดับคณะ กับ College of Ocean Science and Engineering, KMOU
.
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย รองศาสตราจราย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ และ College of Ocean Science and Engineering, KMOU โดย Prof.Dr.PARK, Sun-Ho คณบดีฯ และ Prof.Dr.LIM, Sun-Young, Dean Office of International Affairs ได้ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนทั้งสองฝ่ายในงานด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม รวมถึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) พร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทางทะเล หรือศาตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
แกลลอรี่