อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา และบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาจากสถานการณ์ Covid-19

16 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เกศิณี ระมิงค์วงศ์ มอบเงินกองทุน ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์-เกศินี ระมิงค์วงศ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จำนวน 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินจากกองทุนฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2565 อีก 180,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความขอบคุณ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่