ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานเสวนา "Geography & Geographers"

10 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์จัดเสวนา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "Geography & Geographers" โดยได้รับเกียรติจากนักภูมิศาสตร์  (ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์) จำนวน 4 ท่าน มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาสังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และผู้สนใจ  

วิทยากร :

  1. คุณอนุกูล สอนเอก (นักสำรวจถ้ำ นักปีนเขาและรุกขกร)
  2. คุณไกรศรี สว่างศรี (เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการจาก DSI) 
  3. คุณเกศริน กันทะวงศ์ (ผู้ประสานงานโครงการ Thai-German Climate Change Program - Water, giz) 
  4. คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ (นักวิจัยโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและหัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร Compass) 

    Photo Credit : Department of Geography, Chiang Mai University
แกลลอรี่