คณะสังคมศาสตร์ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี คณาจารย์และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566

8 พฤษภาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี คณาจารย์และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ ลานสัก หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มขึ้นในช่วงบ่าย ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม โดยขบวนดำหัวจากทุกคณะส่วนงานเคลื่อนขบวนมาเข้าสู่บริเวณพิธี และมีการแสดงฟ้อนเล็บ การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดขบวนดำหัว การประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง และการประกวดลาบ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานและขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบเครื่องไหว้ดำหัวแก่อดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรในนามคณาจารย์อาวุโส ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรในนามอดีตอธิการบดี

หลังจากนั้น ชาว มช. ได้ทยอยดำหัวท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นใต้ต้นสัก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีฯเพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป
แกลลอรี่