การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4

30 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ประธานเปิดการแข่งขัน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565