อาจารย์วิศวฯ ร่วมทีม มช. จับมือ N Health เครือ รพ. กรุงเทพ + บ.นาโนซายน์ เทคโนโลยี ดัน DustBoy เซ็นเซอร์ตรวจฝุ่น 2.5 PM ขยายตลาด สู่ AD-1 เครื่องทำลายเชื้อในอากาศ

15 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ N Health ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมบริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี ร่วมวิจัยพัฒนา และขยายช่องทางการตลาด “เครื่องทำลายเชื้อในอากาศ (AD-1: Air Disinfection Systems) โดยมี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมผลักดันความร่วมมือดังกล่าว


พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาเครื่องทำลายเชื้อในอากาศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ N Health เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมบริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี มีขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ รับมอบหมายจากอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รวมถึงคุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชาการ จำกัด (BDMS) และคุณวิโรจน์ โขมพัตราภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ลงนาม ณ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพ (N space) ซึ่งมีผู้ร่วมผลักดันดำเนินงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (CCDC) หนึ่งในผู้พัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยระบบเซนเซอร์: DustBoy ส่วนสำคัญอันจะพัฒนาเป็นเครื่องทำลายเชื้อก่อโรคในอากาศ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ผสานการคิดค้นต้นแบบระหว่างหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงาน และเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ร่วมกับบริษัท นาโนซายน์ฯ ตัวเครื่องผสานเทคโนโลยีออกซิเดชัน ขั้นสูงเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ สามารถฆ่าเชื้อก่อโรคในอากาศ อีกทั้งลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 แบบเชิงรุกโดยไม่ก่ออันตรายแก่ผู้ใช้งาน


อนึ่ง ทั้งสามฝ่ายจะขยายผลเชิงพาณิชย์ ยกระดับมาตรฐาน พัฒนาประสิทธิภาพ ขยายตลาด ตลอดจนพัฒนาเครื่องต้นแบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ตอบสนองสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่รายล้อมด้วยปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และเชื้อก่อโรคในอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังนับเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29449