งานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022”

22 กรกฎาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานมหกรรมครั้งนี้ เป็นการนำกองทัพนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากกว่า 40 บูธผลงานให้ผู้เข้างานได้เยี่ยมชมแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการในประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น โดยได้ความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ประจำคณะฯ จำนวน 5 ผลงานร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์ลำไยกึ่งอบแห้ง เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • สารเคลือบไข่ เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
  • ไซเดอร์จากเนื้อผลกาแฟ เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวคีเฟอร์คุณประโยชน์สูง เจ้าของผลงาน อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ทอิเลคโตรไลท์จากข้าวเพื่อให้พลังงานแก่นักกีฬา เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ์

และพร้อมกันนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสูตรลดไขมัน ที่ดำเนินงานโดยศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมออกบูธจำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

แกลลอรี่