ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก A-STAR (SIFBI) สาธารณรัฐสิงคโปร์

1 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Christiani Jeyakumar Henry, Senior Advisor, Biomedical Research Council (BMEC) จาก A-STAR Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation (SIFBI) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องรับรองหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่