งาน Happy Senior 2564 เนื่องในสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

7 เมษายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

งาน Happy Senior 2564 เนื่องในสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมงาน Happy Senior 2564 เนื่องในสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและลงทะเบียนล่วงหน้า อาทิ
• การบรรยายสาธิตให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ
• การตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ
• การตรวจประเมินความคิด ความจำ ความเข้าใจ
• การให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
• บูทให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้าน
• บูทให้ความรู้จากภาคีเครือข่าย ห้างร้าน องค์กร หน่วยงาน

นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพประจำปี เฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รับจำนวนจำกัด เป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียน และชำระค่าตรวจสุขภาพมาก่อนล่วงหน้า ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/HappySenior2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-200300

แกลลอรี่