ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Regional English Language Office (RELO), the U.S. Embassy

15 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Regional English Language Office (RELO), the U.S. Embassy นำโดย Dr. Kathleen F. Malu, Professor Emeritus, William Paterson University of New Jersey พร้อมด้วย Ms. Karuna Naphon, Cultural Affairs Specialist เนื่องในโอกาส เดินทางมาเยี่ยมพบปะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Regional English Language Office (RELO) ด้านการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ กลุ่มนักศึกษาเมียนมาร์และนักศึกษาไทย รวมไปถึงอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาชาวเมียนมาร์ผ่าน โครงการ English Club Manual ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่