กิจกรรมฉัททันต์เกมส์ X CMU Insight for The Future

7 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและนำเสนอ “ทิศทางการศึกษา มช.ยุคใหม่” ในกิจกรรมฉัททันต์เกมส์ X CMU Insight for The Future ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเสริมส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ศิริมาตย์ ชั้น G1 อาคาร 3 (อาคารศูนย์ความเป็นเลิศฯ) คณะเศรษฐศาสตร์ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่