รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ฉลากระดับดีมาก

22 กรกฎาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดงานมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562 "โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ 137 และฉลากแบบอาคาร 17 แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน BEC ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ฉลากระดับดีมาก (แบบอาคารมีผลประหยัด 50-70%) อาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผ่านเกณฑ์แบบอาคารได้ผ่านค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารรายระบบ และผลการตรวจประเมิน มีผลประหยัดเปรียบเทียบกับอาคารอ้างอิงตั้งแต่ 30 % ขึ้นไปโดยมี อาจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องคัทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 
แกลลอรี่