สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ผลักดันงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ หารือร่วมกับ SPAR6C และ GGGI ด้าน Article 6 ตามข้อตกลงปารีส

26 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริชัย คุณภาพดีเลิศ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  และ นักวิจัยสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับและหารืองานวิจัยร่วมกับ Supporting Preparedness for Article 6 Cooperation (SPAR6C) นำโดย Ms.Sylvie Rietman (Project Manager of Energy Changes) และ Global Green Growth Institute (GGGI) ในเรื่องโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนความน่าเชื่อถือในกระบวนการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งหวังพัฒนาและผลักดันงานวิจัยของสถาบันฯ ให้เป็นงานที่มีผลกระทบสูงและยกระดับไปสู่โครงการระดับนานาชาติ ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

#A2

#Carbonneutralityuniversity

#MDRI