รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ “สร้างสายใย แห่งสะพานบุญ” จากผู้ป่วยภาวะสมองตาย รายที่ 36 สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

25 กันยายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

นับว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่ทางโรงพยาบาลมหาราชได้รับจากผู้ป่วยภาวะสมองตาย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 คุณสุวรรณณี สายหยุด อายุ 45 ปี มีอาการความดัน รู้สึกร่างกายเหมือนจะเป็นลม จึงโทรสายด่วน 1669 มายังห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อมาถึง มีอาการหมดสติ ความดันเริ่มลดต่ำลง แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และทำการตรวจ CT Scan เพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย พบเส้นเลือดสมองโป่งพองแตก


ในที่สุดแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยไม่มีการตอบสนองของการตรวจทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับก้านสมอง ซึ่งทีมแพทย์ผู้ประเมินได้วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยอยู่ใน “ภาวะสมองตาย”


ทั้งนี้ทางญาติมีความเห็นร่วมกันว่า มีความปรารถนาจะบริจาคอวัยวะทุกส่วนของผู้เสียชีวิต ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และส่งต่อไปยังผู้อื่นได้หลายชีวิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสภากาชาดไทย จึงได้ประสานงานร่วมกัน เพื่อส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น


การบริจาคในครั้งนี้ คุณสุวรรณณี สายหยุด สามารถชุบชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ 5 ราย โดยอวัยวะที่สามารถบริจาคได้คือ ตับ ไต 2 ข้าง ดวงตา 2 ข้าง และผู้ป่วยยังบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่อีกด้วย บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของคุณสุวรรณณี สายหยุด ไปสู่สุคติและสัมปรายภพที่ดี (เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566)


ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ
1. กรอกรายระเอียดในแบบฟอร์ม บริจาคอวัยวะ จุดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2. แอปพลิเคชั่น ชื่อ บริจาคอวัยวะ สามารถกรอกรายละเอียดได้


แสดงความจำนงเพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม บริจาคอวัยวะ ณ ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ
2. ธนาคารดวงตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 12 อาคารสุจิณโณ
3. กรอกออนไลน์ ที่ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
ติดต่อสอบถาม : 089-9996000, 0918513391 แสดงความจำนงเพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ
และสามารถสอบถามข้อมูลอุทิศร่างกาย ได้ที่https://w3.med.cmu.ac.th/ebodydonation/walk-in


อย่างไรก็ตาม การบริจาคอวัยวะผู้ป่วยภาวะสมองตาย นั้น เปรียบเสมือน“พินัยกรรมอวัยวะ” ถึงแม้ว่าผู้เสียชีวิตจะสมัครใจในการบริจาคอวัยวะ หากญาติไม่ยอมผู้เสียชีวิตย่อมไม่สามารถบริจาคได้ ดังนั้นการส่งต่อชีวิตจึงเป็นแรงกำลังสำคัญของญาติผู้ป่วยที่จะร่วมกันสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้


***ภาพและบทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จากญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว


เรียบเรียง:นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แกลลอรี่