คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. รับสมัคร อาจารย์ 2 ตำแหน่ง

5 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัคร อาจารย์ 2 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 คุณสมบัติ - อายุไม่เกิน 45 ปี -คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์ สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาชีวสถิติ สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม -มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ -มีประสบการณ์ในการสอนหรือการทำวิจัยในด้านสาธารณสุข หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ส่งใบสมัครได้ที่ : ด้วยตนเองที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางไปรษณีย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 E-mail: phcmu.apply@cmu.ac.th / phcmu.apply@gmail.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริหารงานบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. 053-942517 , 053-942504 ในวันและเวลาราชการ ข้อมูลโดย : https://www.ph.cmu.ac.th/phbackend_detail.php?nid=PxJv
แกลลอรี่