รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาภาษาไทย ตำแหน่ง อาจารย์

27 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาภาษาไทย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170057 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://e-humanities.human.cmu.ac.th/web.php?application=JobSystem&module=Recruit&com=job_detail.php&recruit_id=82 

ไฟล์แนบ