บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯเข้าสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี

4 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการ นำบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานตลอดปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 
แกลลอรี่