พิธีมอบเหรียญรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 21

13 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ณ ห้องประชุมคุ้มภูคำ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 21 จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
             ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 (TMO8) เมื่อปี พ.ศ. 2554 และเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัด การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 56 (IMO 56) เมื่อปี พ.ศ.2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางวิชาการ และความพร้อมในการจัดงานระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
             และในปี พ.ศ. 2567 นี้ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 โดยผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยผู้คุมทีม รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจาก สอวน. และ สสวท. จำนวนกว่า 300 คน จาก 16 ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้เห็นถึงศักยภาพทางวิชาการ และความเป็นเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ ที่พร้อมเปิดรับผู้มาเยือน
             ในครั้งนี้ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกระจายการจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ระดับสากล สู่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องตาม Sustainable Development Goals (SDGs) และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศ


https://www.math.science.cmu.ac.th/tmo21/
 

แกลลอรี่