พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

3 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์ ณ ห้องประชุม 911 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่