รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170205 จำนวน 1 อัตรา

29 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170205 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม   https://cmu.to/iLUes

แกลลอรี่